Semantičko-sintaktička klasifikacija glagola u hrvatskom jeziku

Projekt financira: Hrvatska zaklada za znanost

Šifra projekta: IP-2022-10-8074

Matična ustanova: Institut za hrvatski jezik

Trajanje projekta: 31. prosinca 2023. – 30. prosinca 2027.

Suradnici na projektu:

dr. sc. Mia Batinić Angster, Odjel za lingvistiku Sveučilišta u Zadru

dr. sc. Matea Birtić, Institut za hrvatski jezik

prof. dr. sc. Branimir Belaj, Filozofski fakultet Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku

dr. sc. Ivana Brač, Institut za hrvatski jezik, voditeljica projekta

Daria Lazić, Institut za hrvatski jezik

Maja Matijević, Institut za hrvatski jezik

dr. sc. Iva Nazalević Čučević, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

dr. sc. Ana Ostroški Anić, Institut za hrvatski jezik

dr. sc. Kristina Štrkalj Despot, Institut za hrvatski jezik

Siniša Runjaić, Institut za hrvatski jezik

Sažetak projekta:

Sintaktičko-semantička analiza glagola kao najvažnijega elementa u rečenici koji određuje broj, vrstu i značenjske karakteristike drugih elemenata koji se mogu pojaviti u rečenici važna je u različitim područjima primjene. Od 80-ih godina 20. st. mnoge teorije polaze od toga da je sintaktička realizacija argumenata, odnosno njihove kategorije i gramatička funkcija, predvidljiva iz značenja glagola. To je iznimno važno za učenje jezika zbog pretpostavke da neizvorni govornik može predvidjeti sintaktički obrazac glagola unutar određene semantičke skupine ako zna sintaktički obrazac prototipnih glagola te semantičke skupine. Odnos sintakse i semantike važan je ujedno za automatsko označivanje sintaktičkih kategorija i semantičkih uloga u obradi prirodnoga jezika.

Ciljevi su projekta odrediti semantičke skupine kojima pripada 500 najčešćih glagola u hrvatskom jeziku, njihove prototipne sintaktičke obrasce i semantičke uloge, teorijski istražiti odnos semantike i sintakse hrvatskih glagola unutar jedne semantičke skupine i među skupinama. Jednako je važan rezultat projekta i baza u kojoj će se odrediti značenja glagola, svakomu značenju bit će pridružena semantička skupina te će na temelju primjera iz korpusa biti određena vrsta dopune i semantička uloga.

U okviru projekta istraživat će se semantička obilježja glagola, tj. odnosi sinonimije, antonimije, troponimije i dr., zatim uloga glagola u kognitivnim mehanizmima metafore i metonimije te će se istraživati sintaktičke alternacije i druge gramatičke pojave.

Podjelom glagola u semantičke skupine i njihovim valencijskim opisom uočit će se sličnosti i razlike među glagolima jedne skupine te između različitih skupina, što će rezultirati boljim razumijevanjem odnosa sintakse i semantike. Strukturirano i pregledno prikazani rezultati u bazi i u radovima omogućit će bolje uključivanje hrvatskoga jezika u poredbena istraživanja te moguću razmjenu istovrsnih podataka s drugim bazama podataka koje se temelje na istom ili sličnom načelu razdiobe. Projekt je važan za obradu prirodnoga jezika zbog pouzdanoga i temeljitoga opisa sintaktičkih obrazaca i semantičkih uloga te diferenciranih značenja, stoga će se rezultati moći koristiti za parsiranje, automatsko označivanje teksta, označivanje semantičkih uloga, unapređenje alata za strojno prevođenje, izradu materijala za učenje jezika i dr. Rezultati će koristiti profesorima hrvatskoga jezika, studentima svih jezičnih smjerova, hrvatskim i stranim lingvistima te neizvornim govornicima kako bi svladali prenošenje obrazaca iz materinskoga u ini jezik. Baza će se dopunjavati i dorađivati i nakon završetka projekta, s ciljem da bude baza s najviše opisanih glagola u hrvatskom jeziku.

hrCroatian