Name- Mia Batinić Angster, docentica
E-mailmbatinic@unizd.hr
Personal pageMia Batinić Angster
PublicationsCroRIS
Education2010. – 2017. Sveučilišni doktorski studij lingvistike, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2004. – 2010. Dodiplomski studij Hrvatski jezik i književnost, Talijanski jezik i književnost, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Work experience2020. – danas Docentica, Odjel za lingvistiku Sveučilišta u Zadru
2018. – 2020. Viša asistentica, Odjel za lingvistiku Sveučilišta u Zadru
2012. – 2028. Znanstvena novakinja, Odjel za lingvistiku Sveučilišta u Zadru
2011. – 2012. Nastavnica talijanskoga i hrvatskoga jezika, Privatna jezično-informatička gimnazija Leonardo da Vinci, Split
2010. – 2011. Lektorica u Croaticumu – Centru za hrvatski kao drugi i strani jezik, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Scholarships30. rujna 2015. – 26. veljače 2016. Sveučilište u Padovi, Studijska razmjena Erasmus+
12. veljače 2008. – 30. svibnja 2008. Sveučilište u Udinama, Studijska razmjena, stipendija programa bilateralne suradnje između Hrvatske i Italije
2004. – 2010. Stipendija Grada Splita
Projects2023. – danas ViTE – Višejezičnost: od teorije do empirije, Sveučilište u Zadru
2020. – 2024. SARGADA – Sintaktička i semantička analiza dopuna i dodataka, HRZZ
2014. – 2018. Coordinated Research in the Experimental Morphosyntax of South Slavic Languages, Leverhulme Trust
2012. – 2013. Transfer kao strategija u učenju stranih jezika, HRZZ
TeachingPismeno izražavanje na hrvatskom jeziku, prijediplomski studij Language and communication in a multilingual society: Understanding language, Odjel za lingvistiku, Sveučilište u Zadru
Istraživanje i terenski rad, prijediplomski studij Language and communication in a multilingual society: Understanding language, Odjel za lingvistiku, Sveučilište u Zadru
Morfologija, diplomski studij Lingvistika, Odjel za lingvistiku, Sveučilište u Zadru
Sintaksa, diplomski studij Lingvistika, Odjel za lingvistiku, Sveučilište u Zadru
Semantika, diplomski studij Lingvistika, Odjel za lingvistiku, Sveučilište u Zadru
Leksikologija i leksikografija, diplomski studij Lingvistika, Odjel za lingvistiku, Sveučilište u Zadru
Obrazovna lingvistika, diplomski studij Lingvistika, Odjel za lingvistiku, Sveučilište u Zadru
International cooperationOstvarena suradnja sa znanstvenicima s više inozemnih sveučilišta: Sveučilište Leibniz u Hannoveru, University College London, Sveučilište u Novoj Gorici, Sveučilište u Sarajevu, Sveučilište u Novom Sadu, Sveučilište u Nišu.
Članica je međunarodnih udruženja Società di Linguistica Italiana i Societas Linguistica Europea.
Key research interestsintaksa, morfologija, teorijska lingvistika, lokalnost u sintaksi, predikati, argumenti i adjunkti, kopulativne rečenice, višerječni izrazi, (dvojezično) usvajanje prvog jezika, fleksija i derivacija, modalnost
en_GBEnglish